klachtenprocedure

De Klachtenprocedure bij Tandartspraktijk Maresingel

Klachten

Mocht het voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden dan vragen wij u dit eerst met ons te bespreken.
Het is belangrijk voor ons te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

De gebruikelijke procedure bij Tandartspraktijk Maresingel

Praat met uw de tandarts, de mondhygiëniste en/of de praktijkmanager. Vraag om een gesprek met uw behandelaar, meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt en de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Het is voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft zodat u gezamenlijk kunt zoeken naar een oplossing. Wilt u dit niet kan kunt u de vraag ook telefonisch of per email stellen bij de praktijkmanager. Zij kan dan in overleg met de betreffende tandarts of mondhygiëniste naar een oplossing kijken en deze met u overleggen

Ontevreden over de oplossing

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing door de tandarts of praktijkmanager? Leg uw klacht schriftelijk neer bij de klachtencommissie van Tandartspraktijk Maresingel. Dit kunt u zowel middels de e-mail of op briefpapier. Als adressering kunt u het praktijkadres gebruiken t.a.v. De Maatschap Tandartspraktijk Maresingel. Binnen drie weken zullen zij de klacht behandelen en met u in overleg gaan voor een oplossing. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Bent u alsnog niet tevreden met de geboden oplossing? Bij een klacht over de tandarts kunt u advies inwinnen bij de ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen). Bij klachten over de mondhygiëniste kunt u contact opnemen met de NVM (Nederlandse Vereniging Mondhygiënisten)